https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày đăng 23/06/2016 | Lượt xem: 1413

Đề tài "Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của loại hình lưu trú hostel tại Tp. Đà Lạt" do ThS. Phan Thị Bích Hằng và ThS. Phan Vũ Dung Vân đã được Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt.

 Sáng ngày 21/6/2016, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức lễ bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1, năm 2016.

Trong đợt này, đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của loại hình lưu trú hostel tại Tp. Đà Lạt do ThS. Phan Thị Bích Hằng – Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh (Chủ nhiệm đề tài) và ThS. Phan Vũ Dung Vân – Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh (cùng thực hiện) đã được Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt.

Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn lược cán bộ, giảng viên trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện nghiêm túc. Coi đây, là việc quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn