https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Ban Giám hiệu

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 201

ThS. Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Yersin Đà Lạt, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ThS. Nguyễn Thanh Sơn  giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

 

Đăng ký tư vấn