Về Yersin

TRANG CHỦ Về Yersin Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

Ngày đăng 06/08/2019 |

 

Hiệu trưởng

Họ và tên:                 TS. Phạm Đình Trung

Chức vụ:                    Hiệu trưởng

Email:                          pre@yersin.edu.vn

Số điện thoại:         02633 552 111 (số nội bộ: 1022)

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên:                ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ:                   Phó Hiệu trưởng

Email:                        av-pre@yersin.edu.vn

Số điện thoại:        02633 552 111 (số nội bộ: 1125)

Giám đốc Khối Vận hành

Họ và tên:               Nguyễn Lê Hiển Đạt

Chức vụ:                  Giám đốc Khối Vận hành

Email:                        datnlh@yersin.edu.vn

Số điện thoại:       02633 552 111 (số nội bộ: 1031)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn