Đảm bảo chất lượng

TRANG CHỦ Đảm bảo chất lượng

Tập huấn “Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá”

Ngày đăng 17/03/2016 | Lượt xem: 1007

Tự đánh giá nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của giáo dục cũng như nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 11/3/2016, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức buổi tập huấn về “Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá” nhằm hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và viết báo cáo tự đánh giá. Đây và việc làm thiết thực, tiến tới xây dựng lại báo cáo tự đánh giá và rà soát lại công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

PGS.TS. Phạm Bá Phong phát biểu trong buổi Tập huấn

Tham dự khóa tập huấn có các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của nhà trường. TS. Nguyễn Đình Hảo – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt đã trao đổi và chia sẻ một số kinh nghiệm về cách viết báo cáo tự đánh giá; công tác đảm bảo chất lượng; những quy định mới về kiểm định chất lượng giáo dục; tổng quan về thu thập thông tin, minh chứng,…

Tự đánh giá là nhiệm vụ quan trọng đã được trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định trong những năm tới. Việc làm này nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của giáo dục cũng như nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thúy Hạnh

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn