https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin hướng nghiệp

TRANG CHỦ Tin hướng nghiệp
Tin hướng nghiệp
Ngành Quan hệ công chúng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Quan hệ công chúng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Quan hệ công chúng đào tạo những kỹ năng cần thiết, gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, sinh viên có thể tự do phát huy sau khi ra trường.

Ngành Kiến trúc là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Kiến trúc là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Thiết kế nội thất là gì? Học gì, sau khi ra trường làm gì?

Thiết kế nội thất là gì? Học gì, sau khi ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ môi trường là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Công nghệ môi trường là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Quản lý môi trường là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Quản lý môi trường là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Quản lý môi trường của Trường Đại học Yersin Đà Lạt được đào tạo theo hướng ứng dụng: bên cạnh việc học lý thuyết tại giảng đường, sinh viên được trang bị kiến thức thực hành thực tế

Ngành Kế toán là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Kế toán là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Kế toán doanh nghiệp là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Sinh viên học Tài Chính - Ngân Hàng sẽ có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp từ sớm thông qua HỌC KỲ DOANH NGHIỆP, mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Ngành ngôn ngữ Hàn là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành ngôn ngữ Hàn là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Ngôn ngữ Hàn học trường nào? Định nghĩa ngành ngôn ngữ Hàn? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

"Định nghĩa ngành ngôn ngữ Anh? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Đăng ký tư vấn