Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Kế toán

Kế toán

Ngày đăng 14/08/2018 |

Kế toán

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

Ngành Kế toán là chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh, ngành học thu hút nhiều bạn trẻ vì tính chất năng động và “hợp thời” của ngành học.

Ngành Kế toán tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Trở thành kế toán viên tập sự ngay từ năm nhất khi học ngành Kế toán tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt qua học kỳ doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài việc học lý thuyết tại trường, sinh viên được thực hành, thực tập thông qua các HỌC KỲ DOANH NGHIỆP để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và trang bị thêm kỹ năng nghề nghiệp. Tỷ lệ lý thuyết, thực hành của các môn học trong chương trình đào tạo là 40:60.

Kiến thức cơ sở:

Hệ đại học: 24 ngành HOT