https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2018-08/logo(1)-copy.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010”

Ngày đăng 16/05/2009 | Lượt xem: 732

Kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010”

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH–TĐ ngày 19 tháng 05 năm 2010 của BCH Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc “Tổ chức chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2010”, BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tạo ra môi trường để sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để sinh viên nhà trường tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 an toàn tuyệt đối và đạt được mục đích đề ra.

BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng những quy định trong khi tham gia chiến dịch, tổ chức đi thăm, chỉ đạo chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

BCH Đoàn các Khoa thông báo cho đoàn viên, sinh viên Khoa mình biết để đăng ký tham gia.

II. Nội dung

1.       Xây dựng nội dung công tác

Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 dựa trên cơ sở các hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Xây dựng “Những điều không được làm khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh”.

Phổ biến đến toàn thể sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010, đặc biệt là các nhóm trưởng, nhóm phó nắm thật chắc nội dung công tác và các quy định này.

2.       Tổ chức đội hình tình nguyện

Số lượng SV trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 là 35 SV, chia làm 05 nhóm (mỗi nhóm 07 SV) công tác tại 05 xã của huyện Đam Rông.

Ø      Xã Đầm Ròn              07 sinh viên

Ø      Xã Đạ Long                07 sinh viên

Ø      Xã Đạ Tông                07 sinh viên

Ø      Xã Ro Men                07 sinh viên

Ø      Xã Liêng Sronh         07 sinh viên

Cử nhóm trưởng và nhóm phó trực tiếp chỉ đạo hoạt động của nhóm trên cơ sở kế hoạch và nội dung công tác đã xây dựng.

3.       Thời gian tham gia chiến dịch

-         Thời gian tập huấn:     Lúc 7h30 thứ 6, ngày 09 tháng 07 năm 2010.

-         Địa điểm tập huấn:      Phòng học N2.6.

-         Tham gia Lễ ra quân tại Rạp Hòa Bình: sẽ có thông báo cụ thể sau.

-         Thời gian tham gia chiến dịch: Từ 12/07/2010 đến 12/08/2010.

 

III. Đăng ký tham gia

Sinh viên có nguyện vọng tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 phải viết đơn theo mẫu gửi kèm và nộp cho BCH Đoàn khoa, sau đó nộp về Văn phòng Đoàn trường.

Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Trong trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ họp và lựa chọn sinh viên tham gia theo các tiêu chuẩn: Cân đối tỉ lệ sinh viên giữa các khoa, dựa trên điểm học tập và rèn luyện của năm học 2009 – 2010, ưu tiên sinh viên là cán bộ đoàn, cán sự lớp.

Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký tham gia cần thường xuyên theo dõi thông tin trên website của nhà trường (http://www.yersin.edu.vn) hoặc Bảng thông tin của Đoàn để kịp thời nắm bắt thông tin.

IV. Khen thưởng và kỷ luật

Sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 sẽ được cộng điểm rèn luyện trong Học kỳ I, năm học 2010 – 2011.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ khen thưởng những cá nhân hoặc tập thể có nhiều thành tích trong Chiến dịch.

Sinh viên tham gia chiến dịch sẽ được ưu tiên trong xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Sinh viên không chấp hành nội quy, quy định của Chiến dịch và gây ra những hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

IV. Ban chỉ đạo chiến dịch

-    Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đoàn trường                     Trưởng ban

-    Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Đoàn trường            Phó Trưởng ban

-    Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Bí thư Đoàn trường         Phó Trưởng ban

-    Đ/c Dương Quang Vinh – UVBTV Đoàn trường                 Ủy viên

-    Đ/c Ngô Quang Duy – UVBTV Đoàn trường                       Ủy viên

-    Đ/c Thái Thị Nhàn – UVBTV Đoàn trường                          Ủy viên

-    Đ/c Lưu Bảo Trung – Cán bộ Đoàn chuyên trách               Ủy viên

V. Công tác đảm bảo

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2010 diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Đề phị phòng Tổ chức Hành chính cắt 01 bandrol: “Sinh viên tình nguyện hè 2010 Đại học Yersin Đà Lạt”.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây: http://yersin.edu.vn/default.aspx?type=2&id=452   

Thanh Sơn

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn