Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngày đăng |

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng là một nghề nghiệp tập trung vào việc chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng để họ có thể đạt được, duy trì hoặc phục hồi sức khỏe và chất lượng cuộc sống tối ưu. Theo Tổ chức Y tế thế giới, điều dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và là những người hùng thầm lặng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và ứng phó khẩn cấp. Họ thường là những người đầu tiên phát hiện các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và làm việc trên tuyến đầu của công tác phòng chống bệnh tật và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm khuyến khích, phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng.

Theo Hội đồng Điều dưỡng quốc tế, điều dưỡng bao gồm việc nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và chăm sóc những người ốm yếu, tàn tật và hấp hối. Vận động, thúc đẩy môi trường an toàn, nghiên cứu, tham gia vào việc định hình chính sách y tế và quản lý bệnh nhân và hệ thống y tế, cũng như giáo dục.

Ngành Điều dưỡng Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Trách nhiệm chính của điều dưỡng viên chính là kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Từ đó, đảm bảo giảm thiểu những rủi ro vì chăm sóc không đúng cách.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo từ các môn học đại cương đến chuyên ngành giúp người học nắm được kiến thức và rèn luyện kỹ năng đảm bảo chuẩn đầu ra phù hợp với y&ec

Hệ đại học: 24 ngành HOT