https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2018-08/logo(1)-copy.png

Tạp chí khoa học

TRANG CHỦ Tạp chí khoa học

Danh mục bài báo khoa học số 6 (7/2014)

Ngày đăng 16/05/2014 | Lượt xem: 515

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 06 (7/2014) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

* Nguyễn Thanh Sơn

Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Hà Thị Thùy Dương

Kinh nghiệm giảng dạy môn những nguyên lý của chủ nghĩa mác – lênin theo học chế tín chỉ (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Lê Đinh Phú Cường

Phân nhóm của mạng lưới cạnh trên kiến trúc internet (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Lê Ngọc Chung, Nguyễn Thị Kim Phượng & Nguyễn Thị Phương Diệu

Sự cạnh tranh tích lũy Cu, Pb, Zn trong rau xà lách lô lô (Lactuca sativa var.capitta l) (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Thị Hạnh

Nam bộ – từ góc nhìn lịch sử và văn hóa (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Mai Ước

Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết tôn giáo của đảng và nhà nước những thành quả và giải pháp cơ bản (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Thị Thu Phương

Văn hóa mặc truyền thống của người Việt (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

*  Đoàn Thúc Lương

Politeness strategies in Vietnamese (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn