https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2018-08/logo(1)-copy.png

Tạp chí khoa học

TRANG CHỦ Tạp chí khoa học

Danh mục bài báo khoa học đăng trên số 08 (01/2015)

Ngày đăng 16/05/2015 | Lượt xem: 519

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 08 (01/2015) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

* Trương Thành Trung

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại trường Đại học Yersin Đà Lạt (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Nguyễn Thanh Sơn

 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra (Xem chi tiết TẠI ĐÂY

* Hà Thị Thùy Dương

Giáo dục đại học với việc xây dựng văn hóa tranh luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Thị Thanh Xuân - Bùi Tá Long

Ứng dụng Gis và mô hình toán giám sát ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp tại lưu vực sông Thị Vải (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 * Lê Đinh Phú Cường

 Xây dựng phần mềm thu bài thi trên máy tính theo mô hình Client – Server (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 * Nguyễn Thanh Mỹ

Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đà Lạt (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 * Trịnh Xuân Thắng: Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn