Đảm bảo chất lượng

TRANG CHỦ Đảm bảo chất lượng

Chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Ngày đăng 17/03/2016 | Lượt xem: 813

Nắm vững những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh; Biết áp dụng phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-DYD ngày 13/12/ 2010  của Hiệu trưởng)

1. Tên ngành đào tạo: Cao đẳng Điều dưỡng – Associate of Nursing

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy 3 năm. Cấp văn bằng Cao đẳng ngành Điều dưỡng.

3. Yêu cầu về kiến thức và năng lực:

3.1. Kiến thức chung:

-   Có những hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

-   Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

-   Có kiến thức về Giáo dục quốc phòng, có ý thức bảo vệ Tổ quốc;Nắm vững được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

3.2.    Kiến thức chuyên ngành : Nắm chắc và vận dụng được:

-   Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

-   Những quy luật cơ bản về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

-   Những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh; tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, dùng thuốc đảm bảo an toàn và hiệu quả, lập kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

3.3.  Năng lực thực hành chăm sóc:

-  Thể hiện sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của các cá nhân, gia đình và cộng đồng; Cung cấp thông tin cho người bệnh, người nhà về tình trạng sức khỏe hiệu quả và phù hợp;

-   Tạo sự an toàn, thoải mái và kín đáo cho người bệnh. Đảm bảo chăm sóc liên tục, sơ cứu và đáp ứng khi có tình huống cấp cứu.

3.4.  Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp:

-   Quản lý, ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định; Quản lý, vận hành và sử dụng các trang thiết bị y tế có hiệu quả; Thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả; Cải tiến chất lượng chăm sóc và quản lý nguy cơ trong môi trường chăm sóc.

3.5.  Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp:

-   Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan đến y tế, quy định của Bộ Y tế và thực hành điều dưỡng;

-   Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia và quốc tế trong thực hành điều dưỡng.

-   Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Tuyên truyền giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cách phòng bệnh cho nhân dân.

-   Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1.  Kỹ năng cứng:

-   Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người bệnh;

-   Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật và thủ thuật trong chăm sóc điều dưỡng; Sử dụng thuốc an toàn hợp lý, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ cho công tác điều dưỡng;

-   Biết áp dụng y học cổ truyền vào công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

-   Giao tiếp tốt với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và xã hội;

-   Thực hiện được các bước tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng;

-   Phát hiện và biết cách phòng chống dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

 4.2. Kỹ năng mềm:

-   Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ trong chuyên môn;

-   Sử dụng được tin học văn phòng, tin học y tế và Internet;

-   Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp, cộng đồng, thực hiện tốt các hoạt động y tế tại địa phương.

5. Yêu cầu về thái độ:

-   Tinh thông nghề nghiệp, tận tụy phục vụ người bệnh, cộng đồng và đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

-   Trung thực, khách quan, có ý thức làm việc nghiêm túc, hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, hợp tác với các thành viên nhóm chăm sóc.

-   Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

-   Khiêm tốn học tập đồng nghiệp và tự học để không ngừng nâng cao trình độ;

-   Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu của nghề nghiệp;

-   Tôn trọng quyền của người bệnh.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

-   Các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về y tế;

-   Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế;

-   Xuất khẩu lao động theo các chương trình hợp tác và hội nhập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

-   Khả năng tự đào tạo cho bản thân ngày càng hoàn thiện và cập nhật.

-   Khả năng học liên thông lên đại học và sau đại học ngành điều dưỡng.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn