https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

8 Điều cán bộ đoàn, hội trường Đại học Yersin Đà Lạt nên làm và không nên làm

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 549

Xung kích trong học tập, thực hiện việc mới, việc khó, xây dựng nếp sống văn hóa; trách nhiệm với bản thân; với công việc; với đồng nghiệp và mọi người xung quanh...

8 Điều cán bộ đoàn, hội trường Đại học Yersin Đà Lạt nên làm và không nên làm

 

 Những điều nên làm

1. Xung kích trong học tập, thực hiện việc mới, việc khó, xây dựng nếp sống văn hóa

2. Trách nhiệm với bản thân; với công việc; với đồng nghiệp và mọi người xung quanh

3. Gương mẫu trong chấp hành mọi quy định và gương mẫu tự phê bình và phê bình

4. Trung thực trong mọi hoạt động của đời sống

5. Sáng tạo trong lao động và học tập

6. Thân thiện, hòa đồng, thấu hiểu, sâu sát

7. Thường xuyên học tập

8. Tích cực rèn luyện kỹ năng.

 

 

Những điều không nên làm

1. Phát ngôn không đúng bản chất sự việc

2. Làm việc hình thức, đối phó

3. Quan liêu, hành chính hóa

4. Thiếu khiêm tốn và không cầu thị

5. Không chấp hành kỷ luật

6. Thiếu tinh thần đoàn kết

7. Thiếu ý chí đấu tranh

8. Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

Đăng ký tư vấn