https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

45 năm di chúc Bác Hồ: Thanh niên phải được thử thách trong thực tiễn

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 788

Tuổi trẻ Đại học Yersin Đà Lạt cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước; đặt ra mục tiêu và động lực để phấn đấu làm theo di chúc Hồ chủ tịch.

      Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, niềm tin tường và kỳ vọng lớn lao đối với thanh niên. Trong bản Di chúc để lại trước lúc ra đi, Hồ chủ tịch đã không quên căn dặn Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người vừa hồng vừa chuyên, kế thừa sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Bác cũng nhắn nhủ "Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng, cần thiết".      Nói như vậy không có nghĩa, rèn luyện thanh niên, bồi dưỡng thế hệ cách mạng thanh niên chỉ có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Bản thân thanh niên, thế hệ trẻ của trường Đại học Yersin Đà Lạt ngày càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm với bản thân mình, với cộng đồng, với đất nước; đặt ra mục tiêu và chủ động tìm cơ hội để được rèn luyện, được trải nghiệm và trưởng thành hơn trong thực tiễn để chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ chủ tịch.

 

 

      Toàn thể sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về kết quả trong 45 năm thực hiện di chúc Bác; phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự ý thức trách nhiệm bản thân cần đọc sâu, hiểu rõ và làm theo di chúc Bác.

Di Linh

Đăng ký tư vấn