https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng email có tên miền của trường

Ngày đăng 09/01/2014 | Lượt xem: 803

Để thuận lợi cho việc sử dụng email này, Trung tâm Thông tin và Truyền thông đã soạn thảo Hướng dẫn về việc sử dụng email có tên miền riêng yersin.edu.vn (có file hướng dẫn kèm theo).

Kính gửi: Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc 

     Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, Trung tâm Thông tin và Truyền thông đã cung cấp email có tên miền riêng yersin.edu.vn cho phòng, khoa, đơn vị và cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên trong Trường.

     Để thuận lợi cho việc sử dụng email này, Trung tâm Thông tin và Truyền thông đã soạn thảo Hướng dẫn về việc sử dụng email có tên miền riêng yersin.edu.vn (có file hướng dẫn kèm theo), trong đó bao gồm những hướng dẫn cơ bản và quan trọng như:

     Cách đăng nhập vào email: có 2 cách;

     Cách thay đổi ngôn ngữ sử dụng;

     Cách thay đổi 1 số cài đặt trong email như: Hiển thị kích thước trang tối đa, kiểu văn bản mặc định, ảnh hiển thị, chữ ký, tự động trả lời, ứng dụng nhãn, thay đổi mật khẩu, thêm địa chỉ chuyển tiếp, thay đổi hình nền (chủ đề), tạo nhóm, cách soạn và gởi thư.

     Trong quá trình triển khai, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin và Truyền thông để được giải thích rõ hơn theo địa chỉ:

     TT. Thông tin và Truyền thông

     Phòng làm việc: B6 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

     Số điện thoại: 0633 552 111 (Số nội bộ 1006)

     Email: daihocyersin@yersin.edu.vn

Chi tiết: Hướng dẫn sử dụng email

Đăng ký tư vấn