Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến (263) 355211 Liên Hệ

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TRANG CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ngôn Ngữ Anh

Tại sao chọn Ngôn ngữ Anh

Hiện có 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao... tiếng Anh đều được chọn là ngôn ngữ giao dịch cơ bản.

Ngôn ngữ Anh là ngành học luôn đảm bảo tính ứng dụng, hợp thời trong tất cả các lĩnh vực ở mọi quốc gia, thời đại. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập, Ngôn ngữ Anh chính là chìa khóa mở cửa cho những giấc mơ thành công vươn xa.    

Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử.… nước Anh và các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Các môn chuyên ngành tiêu biểu: Văn học Anh – Mỹ, Văn hóa Anh – Mỹ, Biên dịch Anh – Việt, Biên dịch Việt – Anh, Phiên dịch thương mại, tiếng Anh dùng trong văn bản ngoại giao, tiếng Anh tài chính – ngân hàng, tiếng Anh du lịch, tiếng Anh giao tiếp kinh doanh…

Thời gian đào tạo : 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành Ngôn ngữ Anh là 135 tín chỉ, bao gồm những môn học trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Sinh viên được tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại, được phát triển toàn diện các kỹ năng nghe – nói - đọc – viết, các kỹ năng tiếng chuyên sâu cũng như các kỹ năng mềm như thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng làm việc nhóm, khai thác, xử lý thông tin và phản biện, kỹ năng giao tiếp thực tế….

Kiến thức cơ bản:

-       English In The World

-       Translation Theory

-       15 tín chỉ ngoại ngữ 2 (tiếng Nhật, tiếng Pháp v.v…)

-       Tin học

Kiến thức cơ sở ngành

-       Listening

-       Speaking 

-       Reading

-       Writing

-       English - Vietnamese Translation

-       Vietnamese - English Translation

-       English -Vietnamese Interpretation

-       Vietnamese - English Interpretation

Kiến thức nâng cao

-       English Grammar

-       Academic Listening

-       Academic Speaking  

-       Academic Reading

-       Academic Writing

-       English Literature

-       English Culture

Kiến thức chuyên ngành

-       American Culture

-       American Literature

-       English for Accounting

-       English for Tourism

-       Academic English Testing

-       English for Import & Export

-       English for Banking

-       Office Skills course

-       Public Speaking

Bên cạnh các môn học chuyên ngành, sinh viên được trang bị kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị (10 tín chỉ), ngôn ngữ học xã hội và nhân văn (8 tín chỉ), kiến thức về thể chất và quốc phòng (7 tín chỉ).
 

Sinh viên được gì

Đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; 

Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường;

Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu qủa trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên - phiên dịch, và các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh;

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh - Mỹ; phương pháp giảng dạy cũng như nghiên cứu Ngôn ngữ Anh;

Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và kiến thức cơ bản vế các chuyên ngành như du lịch, kinh tế - thương mại.

Vị trí nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Yersin Đà Lạt có thể công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau:

-       Giảng dạy ngoại ngữ trong trường Đại học, Cao đẳng, THPT;

-       Đảm nhiệm công tác biên - phiên dịch;

Các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh như Văn hóa - Du lịch, Kinh tế - Xã hội, Khoa học - Kỹ thuật. 

Đang cập nhật...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC