Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến (263) 355211 Liên Hệ

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

TRANG CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khoa Học Môi Trường

Tại sao chọn Khoa học môi trường

Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đang hiện diện khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường là vấn đề nóng và dành được sự quan tâm nhằm “Hướng tới cuộc sống phát triển bền vững”. Để thực hiện được điều này đòi hỏi nguồn nhân lực ngành môi trường với trình độ chuyên môn cao và đầy tâm huyết.

Theo đó, các chuyên ngành học về quản lý môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, ứng dụng năng lượng sạch vào cuộc sống... của trường Đại học Yersin Đà Lạt đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao cấp bách và phù hợp xu thế phát triển. 

Chương trình đào tạo

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, chuyên ngành Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường của Trường Đại học Yersin Đà Lạt đào tạo theo hướng ứng dụng: 50% học lý thuyết tại giảng đường, 50% học thực hành thực tế tại hệ thống các phòng thí nghiệm ngành môi trường.

Chương trình đào tạo thường xuyên được đổi mới, cập nhật theo nhu cầu, xu hướng thực tiễn của xã hội và cam kết tăng cường thời lượng thực hành, thực tập của các học phần.

Thời gian đào tạo mỗi chuyên ngành: 4 năm.

Ngành học bao gồm những học phần từ cơ sở ngành đến chuyên ngành như sau:

Kiến thức cơ sở

-       Môi trường đại cương

-       Hóa môi trường

-       An toàn môi trường lao động

-       Biến đổi khí hậu

-       Phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường

-       Ứng dụng bức xạ trong nghiên cứu sinh học & môi trường

-       ISO 14000 và kiểm toán môi trường

-       Công nghệ môi trường

-       Luật và chính sách môi trường

-       Xử lý số liệu trong môi trường

-       Tối ưu hóa thực nghiệm trong môi trường

-       Kỹ thuật phân tích môi trường

-       Mô hình hóa môi trường

-       Quan trắc môi trường

-       Năng lượng và phát triển bền vững

Kiến thức chuyên ngành

-       Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải

-       Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn

-       Quản lý chất lượng môi trường

-       Sản xuất sạch hơn và ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp

-       Đánh giá tác động môi trường

-       Quản lý tài nguyên môi trường

-       Chất thải rắn và chất thải nguy hại

-       Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường

-       Thực tập chuyên đề

-       Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

-       Thực tập chuyên môn

-       Quản lý môi trường biển và hải đảo

-       Quy hoạch môi trường

-       Xây dựng và quản lý dự án môi trường

-       Khóa luận tốt nghiệp

Bên cạnh các học phần chuyên ngành, sinh viên được trang bị các kiến thức đại cương bổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn và 10 tín chỉ chính trị, xã hội, giáo dục thể chất và quốc phòng.

Sinh viên được gì

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng môi trường không khí, nước, tài nguyên thiên nhiên, môi trường đô thị và khu công nghiệp; đánh giá tác động môi trường, kiểm soát chất lượng môi trường, an toàn môi trường lao động, ứng dụng năng lượng sạch vào cuộc sống...

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về kỹ thuật xử lý khí thải, nước cấp, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, thiết kế - thi công hệ thống xử lý môi trường… Đặc biệt, kiến thức thực tế được trang bị thông qua các học phần thực tập chuyên môn, thực tập chuyên đề tại cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường, các nhà máy, xí nghiệp…

Song song với kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp như: Khả năng quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường, quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, xây dựng và quản lý dự án môi trường, sản xuất sạch hơn, thực hiện các dịch vụ môi trường, sử dụng công cụ GIS và mô hình hóa trong quản lý và mô phỏng, dự báo chất luợng môi trường.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. 

Vị trí nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường tại trường Đại học Yersin Đà Lạt có thể đảm nhiệm các vị trí tại:

-       Các cơ quan phụ trách công tác quản lý môi trường như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Quản lý môi trường biển và hải đảo, Công ty Môi trường đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, thị xã, huyện,…

-       Phụ trách công tác kiểm soát, quản lý môi trường, an toàn môi trường lao động, vận hành hệ thống xử lý môi trường tại các công ty, nhà máy sản xuất, xí nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp;

-       Giảng dạy các môn học chuyên ngành Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

-       Các cơ quan nghiên cứu về môi trường: Viện nghiên cứu, các trung tâm, các trường Đại học...

-       Quản trị các dự án về bảo vệ môi trường, quy  hoạch  môi  trường,  quan  trắc  chất lượng  môi trường, đánh giá tác động môi trường...

-       Các Công ty tư vấn môi trường, cung cấp dịch vụ môi trường;

-       Quản lý chất lượng môi trường tại các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu resort, khách sạn,…

Sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn tại các đơn vị đào tạo sau đại học.

Hiện nay, hơn 80% sinh viên ngành Môi trường sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành và giữ nhiều cương vị cao trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tập đoàn, các nhà máy…

Đặc biệt năm 2016, Trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành thành viên Hệ thống Giáo dục TTC – trực thuộc Tập đoàn TTC, là Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề và hàng năm thu hút hơn 1.000 lao động. Chính vì vậy, đây là cơ hội để Trường Đại học Yersin Đà Lạt và ngành Môi trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường.

 

Đang cập nhật...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC