Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 Liên Hệ

KHOA KIẾN TRÚC VÀ MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHOA KIẾN TRÚC VÀ MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

GIỚI THIỆU

Ra đời vào tháng 5/2005, Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật công nghiệp có đội ngũ giảng viên là các Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Cử Nhân, Thạc Sĩ, nhà chuyên môn thuộc các chuyên ngành: Kiến trúc, nội thất, mỹ thuật trực tiếp điều hành và giảng dạy. Khoa có 2 chuyên ngành là: Kiến trúc công trình, Mỹ thuật công nghiệp.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Có lòng yêu nghề, biến kiến thức thành những hoạt động thực tiễn trong lao động, có tư duy khoa học, sáng tạo, đổi mới trong nhận thức và phương pháp làm việc. Về chuyên môn, có đủ kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn, nắm vững lý luận cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết của ngành đào tạo để thiết kế, tham gia quản lý, thi công các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, các đồ án quy hoạch xây dựng các điểm dân cư đô thị và nông thôn nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực hoạt động chuyên ngành kiến trúc.

Cơ sở vật chất

Học tập trong môi trường Đại học chuyên nghiệp, sinh viên Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật được thực hành trong hệ thống phòng thực hành trang bị tốt:

  • Xưởng họa thất;
  • Phòng thực hành Công nghệ thông tin chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc công trình, các phòng chuyên đề.

Nghiên cứu Khoa học

Khoa đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do 2 giảng viên cơ hữu là chủ nhiệm đề tài với số kinh phí 20 triệu đồng do Trường cấp.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, kiến trúc sư công trình có thể làm việc tại các công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý công trình kiến trúc, xây dựng các cấp, các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các cơ sở đào tạo.

KHOA KIẾN TRÚC VÀ MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC