01. Đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT

 • Bậc Đại học:
  - Đối với các khối xét tuyển A00, A01, B00, C00, D01, D08, D14, D15
  • Tổng điểm năm học lớp 12 của tổ hợp môn tương ứng với khối xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (Chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).
  - Đối với khối xét tuyển V00, V01, H00, H01:
  • Tổng điểm năm lớp 12 môn Toán và Lý (đối với khối V00), môn Toán và Ngữ văn (đối với khối V01, H01) đạt từ 11 điểm trở lên (Chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực). Tổng số điểm năm lớp 12 môn Ngữ văn (đối với khối H00) đạt từ 5.5 điểm trở lên (Chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).
 • Bậc Cao đẳng:
  Ngưỡng đảm bảo đầu vào là tốt nghiệp THPT

02. Đăng ký xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia

 • Điểm xét tuyển căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Các chính sách ưu tiên về đối tượng, khu vực và các đối tượng thuộc khu vực 3 Tây Nguyên được áp dụng theo quy chế của BGDĐT.
 • Thời gian đăng ký xét tuyển: thực hiện theo quy chế của BGDĐT